Publicerad:

Hultsfreds kommun arbetar för att minska energikostnaderna

På grund av det ansträngda läget när det kommer till höga och stigande kostnader för energi jobbar Hultsfreds kommun aktivt med att få ned energikostnaderna.

Två arbetsgrupper har tillsatts som arbetar med att kartlägga och scenarioplanera med anledning av rådande energiläge. Ett arbete som ska mynna ut i förslag på åtgärder för att minska energianvändningen både på kort och lång sikt. Förslag på åtgärder gäller såväl arbetssätt som rena energibesparingsåtgärder. Samtliga kommunala förvaltningar, bolag och förbund ingår i översynen.

Alla åtgärder som tas fram ska kunna genomföras utan att påverka medarbetarnas och invånarnas trygghet, säkerhet och grundbehov.

I Hultsfreds kommuns egna fastigheter, såsom skolor, äldreboende, fritidsanläggningar och kontor arbetar vi kontinuerligt med att minska energianvändningen och det har vi gjort under lång tid. Det handlar bland annat om insatser för att optimera värme-, och ventilationssystem och att tänka energieffektivt vid om- och nybyggnation.