Publicerad: Uppdaterad: 2020-12-21 10:05

Hultsfreds gymnasium övergår fullt ut till fjärrundervisning och Albäcksskolan använder även gymnasiets lokaler från nästa vecka

Information covid-19

Från och med måndag 23 november kommer all undervisning för samtliga elever på Hultsfreds gymnasium övergå till fjärrundervisning. Detta gör det möjligt för Albäcksskolan att använda även gymnasiets lokaler. Beslutet gäller fram till jullovet. Ett mindre antal fall av covid-19 har konstaterats på båda skolorna, och åtgärderna görs för att minska smittspridning.

Sedan i måndags har gymnasiet haft fjärrundervisning för hälften av eleverna. Under fredagen togs ett delegationsbeslut av Pär Edgren, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, om att alla elever från och med måndag ska gå över fullt ut till fjärrundervisning, och följa planerat schema med följande undantag:

  • Elever och personal på Gysär har lektionerna på plats i skolan.
  • Elever och personal på IMivis har lektionerna på plats i skolan.
  • Elever och personal på IMyrk har lektionerna på plats i skolan.

I ovanstående grupper kan i överenskommelse med rektor undantag göras, så att vissa elever undervisas via fjärrundervisning.

SYAB får fortsätta bedriva undervisning delvis på plats i sina lokaler, en förutsättning med körträning för att kunna ta körkort.

– Detta gör det möjligt för Albäcksskolan att flytta hälften av sin undervisning till gymnasiets lokaler, och på så sätt kan vi hjälpa elever och personal att kunna hålla avstånd, säger Martin Snickars, barn- och utbildningschef.

Albäcksskolan har de senaste dagarna haft ett fåtal konstaterade fall av covid-19. Eleverna har inte varit på plats i skolan sedan de konstaterades smittade.

Vårdnadshavare och elever informerades om förändringarna under fredagen. Elever eller vårdnadshavare som har frågor, uppmanas att i första hand kontakta sina lärare eller rektorer.