Publicerad: Uppdaterad: 2021-09-29 9:19

Hultsfreds gymnasium kombinerar fjärrundervisning med undervisning på plats fram till 19 februari

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Hultsfreds gymnasium ska kombinera fjärrundervisning med undervisning på plats mellan 7 januari och 19 februari 2021. Detta för att minska trängsel på skolan och göra det möjligt att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer med anledning av covid-19.

Ett schema har tagits fram för perioden 7 januari 2021 till 19 februari 2021. Under perioden planeras att olika elevgrupper är på skolan i olika omfattning utifrån behov.

För att skapa förutsättningar att alla elever ska klara av sina utbildningar planeras att alla elever under minst en vecka får vara på plats i skolan. Detta för att göra det möjligt med praktiska moment och bedömningar, samtidigt som man tar hänsyn till elevernas sociala behov. Dock ska inte mer än hälften av skolans elever vistas på skolan samtidigt, vilket gör att trängsel kan undvikas.

Undantag kan behövas för elever med särskilda behov eller elever som inte klarar fjärrundervisning. Gymnasiesärskolans elever berörs inte av beslutet utan undervisas på plats i skolan.

Fjärrundervisningen avräknas mot den garanterade undervisningstiden.