Publicerad: Uppdaterad: 2020-11-23 8:20

Hultsfreds gymnasium inför fjärrundervisning på halvtid

Information covid-19

För att minska risken för smittspridning av covid-19 kommer Hultsfreds gymnasium att införa fjärrundervisning för hälften av eleverna från måndag den 16 november och fram till jullovet den 18 december. Eleverna kommer att växla så att de är på skolan halva tiden och får fjärrundervisning halva tiden.

Man väljer att införa fjärrundervisning för att minska risken för trängsel i skolans lokaler samt i bussar till och från skolan.

-Vi har varit beredda på att snabbt kunna ställa om till fjärrundervisning under en lång tid. Att göra det på halvtid gör att eleverna ändå kan få undervisning på plats och utföra de delar av undervisningen som kan vara svåra att göra som fjärrundervisning, men på ett säkrare sätt, säger Martin Snickars, barn- och utbildningschef.

Beslutet om fjärrundervisning togs av barn- och utbildningsnämnden den 11 november.

Årskurs 1 och introduktionsprogrammen undervisas på plats i skolans lokaler udda veckor och elever i årskurs 2 och 3 undervisas på plats i skolan jämna veckor, förutsatt att man inte har sjukdomssymptom eller väntar på ett provsvar för covid-19. Passerkorten för att komma in på skolan kommer att spärras de veckor eleverna inte ska vara på skolan.

Gymnasiesärskolans elever och elever i IMivis samt personalen som är kopplad till dessa grupper har undervisning på plats i skolans lokaler hela tiden förutsatt att de är friska. Även andra anpassningar utifrån elevgrupper kan komma att ske.

Hultsfred Lärcenter har distansundervisning fram till den 18 december. Även andra anpassningar utifrån vissa elevgrupper kan komma att ske. Kommunens förskolor och grundskolor är öppna som vanligt för friska barn, med anpassningar för att minska risken för smittspridning.