Publicerad:

Hultsfred vill att medarbetarna ska synas och höras – satsar 10 miljoner per år på kompetensutveckling

röda glasögon

Vill du ha en skugga, en ny Hultsfredskompis, plugga på arbetstid eller genomföra någon av alla dina superidéer? Då borde du jobba på Hultsfreds kommun. Här får medarbetarna chansen att utvecklas och lära nytt genom hela sin anställning när kommunen satsar i genomsnitt cirka 10 miljoner kronor per år på en ny kompetensfond. Beslut om fonden togs av kommunfullmäktige igår, den 29 mars.

Syftet med fonden är att möta den kompetensutmaning som många kommuner står inför med stora pensionsavgångar, och man vill på detta sätt värna om alla sina befintliga anställda, men också locka nya genom att sticka ut som en attraktiv arbetsgivare. I förlängningen är detta också en förutsättning för att kunna säkra en fortsatt god service för invånarna.

– Det är jätteroligt att kunna erbjuda detta, och jag känner inte till någon kommun som gjort något liknande hittills. Våra medarbetare är det viktigaste vi har för att fortsätta vara en attraktiv kommun för våra invånare och vårt näringsliv, säger kommunalråd Lars Rosander.

– Vi har redan nu bland de bästa resultaten i landet när hållbart engagemang mäts hos våra medarbetare, men vi vill ge ännu fler möjligheter till utveckling, säger Tomas Söreling, oppositionsråd.

Kompetensfonden består av tre delar

  • Inom kompetenskontot kommer medarbetarna bland annat att kunna inspireras av andra genom studiebesök, kurser, att skugga kollegor inom andra yrken eller att skaffa en ”Hultsfredskompis” att utbyta erfarenheter med.
  • Internuniversitetet ska öka antalet medarbetare med rätt utbildning inom bristyrken, bland annat genom möjligheten att plugga på arbetstid.
  • Innovationsfonden ska ge medarbetare förutsättningar för att genomföra idéer som gagnar kommuninvånarna inom till exempel digitalisering eller hållbarhet.

– Vi vill att medarbetarna ska känna att de syns och hörs hos oss. Det är så vi skapar framtidens arbetsplats, genom att ta tillvara på lusten att lära och utvecklas, säger Kristina Ankarhamn Råsmark, chef för det livslånga lärandet.

Kompetensfonden innebär en årlig satsning på motsvararande 1,7 procent av bruttolönekostnaden.