Information om föreningen Hultsfred Trygga Hem och om olika typer av boenden för äldre

hus på tomtFoto: Pixabay

Hultsfred Trygga Hem är en kooperativ hyresrättsförening som Hultsfreds kommun bildat tillsammans med Riksbyggen.

Vad är en kooperativ hyresrättsförening?

Med kooperativ hyresrättsförening menas att föreningen ägs av sina medlemmar, som i detta fall består av de boende, Hultsfreds kommun och Riksbyggen. Föreningen företräds av styrelsen som årligen utses på årsmötet. Som medlem i föreningen kommer du få chansen att kunna påverka det som händer i och runt ditt boende.

Riksbyggens del i Hultsfred Trygga Hem är att på uppdrag åt föreningen sköta den ekonomiska förvaltningen samt drift och underhåll av föreningens fastigheter.

Fastigheter

Föreningen äger idag följande fastigheter:

  • särskilt boende på Ringvägen 13 i Virserum (Ekliden) med sju trygghetslägenheter placerade intill boendet
  • särskilt boende på Aspedalsgatan 24 i Hultsfred (Lindgården)
  • särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla (Hemgården) med åtta trygghetslägenheter placerade intill boendet
  • särskilt boende på Doktorsvägen 8 i Mörlunda (Lundagården) med 20 trygghetslägenheter placerade intill boendet
  • särskilt boende på Skördevägen 6 i Vena (Klockargården) med åtta trygghetslägenheter placerade intill boendet

Särskilt boende

Hultsfreds kommun blockhyr lokaler i Hultsfred Trygga Hems fastigheter där kommunen bedriver särskilt boende (äldreomsorg). Dessa lägenheter administreras av kommunen. För att kunna flytta till ett särskilt boende behöver du ett beslut från kommunens biståndshandläggare om behov av plats på särskilt boende. Kontaktuppgifter till biståndshandläggare hittar du här.

Du som bor i lägenhet i något av ovan nämnda särskilda boenden i kommunen kommer även att bli medlem i den kooperativa hyresrättsföreningen Hultsfred Trygga Hem. Du kan därmed själv eller genom anhörig/gode man vara med och påverka ditt eget boende.

Mer information om att flytta till ett av kommunens särskilda boenden hittar du här.

Trygghetslägenheter

Trygghetslägenhet är en boendeform för dig som inte längre känner dig trygg och bekväm i din nuvarande bostad men inte har behov av särskilt boende. Det ger möjlighet till samordning, tillgång till lagad mat och aktiviteter som anordnas för hyresgästerna på särskilt boende och i de närbelägna trygghetslägenheterna. Du kanske känner en ökad trygghet genom närhet till hemtjänst och personal på särskilt boende?

Trygghetslägenheterna inom Hultsfred Trygga Hem kommer administreras och hyras ut direkt av föreningen via Riksbyggen. Ansökan om trygghetslägenhet kräver inte något beslut från kommunens biståndshandläggare utan bygger på en vanlig bostadskö. För att kunna stå i bostadskön behöver du eller din make/maka/sambo vara 70 år eller äldre.

Kommunens äldreomsorg kommer ha möjlighet att begära förtur till trygghetslägenhet utifrån kriterier i enskilda ärenden.

Vill du ställa dig i kö till trygghetslägenhet eller har du andra frågor?

Du kan då kontakta Malin Liljeblad, Riksbyggen, på telefonnummer 0480-45 89 95.

Om du har frågor som rör verksamheten ska du kontakta enhetschefen på det boendet. Vem det är hittar du längst ner under kontakter.

Hur blir jag medlem i Hultsfred Trygga Hem?

Har du ett biståndsbeslut om särskilt boende, uppfyller kriterierna för hyresgäster till trygghetslägenhet eller idag bor i en lägenhet som föreningen äger är du välkommen att ansöka om medlemskap.

Att bli medlem kostar 100 kronor och är en engångsavgift. Om du skulle välja att avsluta ditt medlemskap återbetalas avgiften.

Du ansöker genom att

  1. fylla i blanketten ”Ansökan om medlemskap kooperativ hyresrätt”
  2. skicka in blanketten till Riksbyggen (adress står på blanketten)
  3. betala fakturan du får efter ansökan blivit registrerad

Vår förhoppning är att du som medlem ska känna utrymme för inflytande, delaktighet och medbestämmande. Du kommer även som medlem ha möjlighet att delta i föreningens aktiviteter och rösta på årsstämman.