Historisk beskrivning över delar av Hultsfreds tätort

En historisk sammanställning som gjordes för att ingå i den fördjupade översiktsplanen över del av norra Hultsfreds tätort 2004.

I sammanställningen kan du läsa om hur Hultsfred som namn tillkom och hur samhället vuxit fram. Från äldre stenålder ca 6000-4000 år f.Kr till nutid.

Se länk nedan