Publicerad: Uppdaterad: 2016-09-28 10:22

Hultsfred på 18:e plats i landet och bäst i länet

Diagram över Hultsfreds utveckling i Nöjd Kund IndexDiagram över Hultsfreds utveckling i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nöjd-kund -index (NKI)

Kommunen har i servicemätningen Insikt 2015 ökat sitt totala nöjd-kund-index (NKI) för företag med sex enheter. Företagarna är allra mest nöjda med kommunens bemötande samt med områdena serveringstillstånd och brandtillsyn.

– Ett fantastiskt resultat och en stor förbättring jämfört med tidigare år, säger nä-ringslivsstrateg Michael Leijonhud glatt. Det visar att vårt trägna arbete burit frukt. Förra året låg vi på plats 87 i landet.

Insikt, som utförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en servicemätning av kommunens myndighetsutövande till företag. De myndighetsområden som mäts är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Därutöver mäter man serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Medelvärdet för NKI för samtliga deltagande kommuner är 68. Enligt SKL är 62-69 ett godkänt resultat, 70 och därutöver betraktas som bra.

Hultsfreds kommuns NKI har från 2013 till 2015 ökat från 68 till 74. Alla myndighets- och serviceområden får bättre placering än medelvärdet för samtliga deltagande kom-muner. Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med är bemötande som får ett betyg på 81, vilket är en ökning med sex enheter.

– Att just bemötande får ett sådant högt NKI gläder oss extra mycket, säger nä-ringslivsstrateg Michael Leijonhud. Det är även positivt att de framtida NKI -mätningarna utökas till att innefatta den här typen av ärenden från privatpersoner.

Av myndighetsområdena får serveringstillstånd högst NKI med hela 87, och därefter kommer brandtillsyn med 84. Lägst NKI fick myndighetsområdet bygglov med 66.

Mätningen visar att möjligheten att komma i kontakt med rätt person och att attityden hos kommunen särskiljer sig på ett positivt sätt mot övriga deltagande kommuner. Fö-retagarna anser att kompetens är det viktigaste området att arbeta vidare med.

I mätningen har 193 kommuner deltagit.