Hultsfred över snittet i servicemätning

Dator och mobil i motljus

Hultsfreds kommun kom på plats 50 av 126 kommuner när helhetsintrycket av effektivitet, kvalitet och bemötande inom telefoni bedömdes i företaget Profitels årliga undersökning. När det gällde e-post låg Hultsfred på högre eller mycket högre nivå än genomsnittet på alla punkter utom en.

Undersökningen delas upp i olika delar inom telefoni och e-post. Vad gäller tillgänglighet för telefonin fick Hultsfred ett bättre värde än snittet och i 93 procent av samtalen bedömdes informationen i svaren som god.

När det gällde intresset och engagemanget hos dem som svarat på frågorna fick 93 procent av kommunens samtal betyget ”god”, vilket är ett sämre resultat än genomsnittet. I 100 procent av samtalen fick dock de som ringde ett mycket gott eller gott bemötande.

– Vi vill att alla som ringer till oss ska känna att de får ett bra bemötande, så det är extra roligt att vi fick så bra betyg där, säger Ann-Sofi Karlsson, kommunvägledare.

Även när det gällde den tiden det tog att få svar på kommunens huvudnummer får Hultsfred ett bra resultat, och placerar sig på plats 24 av 126 kommuner.

I e-postundersökningen mättes bland annat tiden från det att en fråga skickades till att kommunen svarade. Här fick 94 procent av mejlen svar inom ett dygn. I snitt tog det två arbetstimmar att få svar. Det är ett bättre resultat än snittet och även en förbättring jämfört med förra året. Även när det gäller tiden det tar att få ett komplett svar på en fråga via e-post ligger resultatet över snittet och har förbättrats sedan förra året, där 91 procent fick svar på frågan inom 24 timmar.

När kvaliteten på svaren mättes var det 58 procent av dem som innehöll någon form av merinfo, till exempel en länk till mer information. Detta är en klar förbättring jämfört med förra året, men ligger ändå under genomsnittet på 64 procent.

Av de 13 olika områden som mättes totalt ligger Hultsfreds kommun betydligt högre eller högre än genomsnittet på sex områden, och under snittet på tre.

– Det är överlag glädjande siffror där vi i flera fall förbättrat oss mot förra året, även om det så klart finns områden där vi behöver bli ännu bättre, säger Malin Albertsson, turism- informations- och eUtvecklingschef på Hultsfreds kommun.

Delar av undersökningen används även i det nationella projektet Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Där jämför cirka 260 kommuner sina resultat inom olika områden. De tre delar av undersökningen som är med i KKiK är svar på e-post inom en dag, andelen som kontaktar kommunen per telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga och bemötandet. Här placerar sig Hultsfred bättre än genomsnittet i alla tre kategorierna, och bland de 25 övre procenten när det gäller bemötande.