Hultsfred Lärcenter fortsätter med distansundervisning terminen ut

Information covid-19

Hultsfred Lärcenter kommer att fortsätta med distansundervisning terminen ut, till den 2 juli. Detta enligt delegationsbeslut av barn- och utbildningsnämnden.

Undervisning där det ingår praktiska moment eller arbetsplatsförlagt lärande kan i vissa fall vara undantaget. Även andra anpassningar utifrån elevgrupp kan ske vid särskilda behov.

Besluten tas som en proaktiv åtgärd för att minska smittspridningen av covid-19 och med bakgrund av att smittskyddsläkaren i Kalmar län på grund av hög smittspridning i länet rekommenderar att man fortsätter att bedriva distansundervisning.