Hultsfred byter agenda!

webbild globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Hultsfreds kommun arbetar på olika sätt med Agenda 2030 och de globala målen, och är även en del av Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige. Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Genom olika projekt, politiska beslut och andra insatser kommer Hultsfreds kommun att arbeta för att de globala målen ska bli uppfyllda.
Om globala målen på hultsfred.se

På den inslagna vägen om kommunens utvecklingsmål om ett hållbart samhälle har kommunen antagit en policy för hållbar utveckling. Vår strävan är ett tryggt och säkert samhälle som tar lokal och global hänsyn till människor och miljö. Till vår hjälp ser vi stor potential i tekniska och smarta lösningar, cirkulära flöden och inkluderande samhällsutveckling.

Vi syns och hörs i en hållbar framtid!