Mikrolån och innovationslån från Almi

Foto som visar sedlar, pengar och en faktura

Mikrolån – för mindre kapitalbehov
Almi underlättar och stimulerar etablering av nya företag.

Almis Mikrolån är anpassat till dig som har ett litet mindre kapitalbehov. Det riktar sig främst till dig som ska starta ett mikroföretag och till unga företag i uppstart.

100 procent av kapitalbehovet kan lånas. Kreditbedömningen baseras huvudsakligen på din affärsidés möjligheter.

Ansök genom att fylla i låneansökan.

Innovationslån – för innovativa företag
Almis Innovationslån är avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar.
Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets

Ansök genom att fylla i låneansökan.