HR

HR:s uppgifter kan sammanfattas enligt följande:

  • strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklingsfrågor och kommunövergripande ärenden)
  • konsultativt arbete mot förvaltningar gällande till exempel arbetsmiljö, kompetensförsörjning, omplacering, arbetsrätt, rehabilitering
  • administration anställningar, pensioner och försäkringar

Kontoret ansvarar för kommunens personalpolitik direkt under kommunstyrelsen. Kontoret ska stödja och arbeta i nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag.

Vidare ska kontoret initiera och medverka i olika utvecklingsprojekt.

På HR arbetar åtta tillsvidareanställda personer. Befattningarna som finns representerade är personalchef, HR-strateg, HR-konsult och lönehandläggare.