Publicerad: Uppdaterad: 2018-03-21 7:27

Hjältevadshus planerar hustillverkning i Hultsfred

HjältevadshusHjältevadshus äger lokaler i Hultsfred.

Överklagandetiden för Sveriges kommuner och Landstings (SKL) stora upphandling av bostadshus har nu gått ut. Inget överklagande har kommit in, vilket innebär att företaget Hjältevadshus kan gå vidare med sina planer på att starta hustillverkning i Hultsfred.

Hjältevadshus var ett av fyra företag som tilldelades ramavtal i upphandlingen. Företaget äger redan lokaler i Hultsfred, och planerar att lägga tillverkningen av husen där. I samband med att avtalet träder i kraft kommer Hjältevadshus att starta upp företaget Hultsfredshus igen.

– Det här är otroligt glädjande och positivt för vår kommun, och det kommer att innebära nya arbetstillfällen. Dessutom är det ju extra roligt att Hultsfredshus kommer att få nytt liv och att den kompetens som finns här i kommunen tas tillvara, säger kommunalråd Lars Rosander.

Flerbostadshusen som ska byggas kommer att vara upp till fyra våningar höga.

Bakgrunden till SKL:s upphandling, som gjorts i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, är att det råder bostadsbrist i många kommuner i landet. Hela 240 av landets 290 kommuner uppger att det saknas bostäder, enligt SKL. Genom att bostäderna upphandlats i ett ramavtal av SKL behöver kommunerna inte göra egna upphandlingar, utan husen kan uppföras med kortare byggtid. En andra del av upphandlingen omfattar högre hus med fyra till sex våningar och beräknas vara klar under februari månad.