Hjälpmedel för dig som ska arrangera ett evenemang

Om du ska anordna ett evenemang kan du ta hjälp av ”Underlag för handläggning av evenemang”. Det är en lathund för dig som arrangör och innehåller information om:

  • Bygglov, till exempel för camping och skyltar
  • Avfallshantering
  • Tillgång till toaletter
  • Livsmedelshantering
  • Ljudnivåer, till exempel riktvärden för ljudnivåer och buller
  • Verksamheter inom hygienisk behandling

Genom lathunden vill vi säkra att alla som ska anordna ett evenemang bedöms lika samt visar tillräcklig hänsyn till grannar, gäster och miljön.

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du är osäker på vad som gäller för ditt evenemang. Vi välkomnar alla arrangörer att ha en tidig dialog med oss för att kunna planera ett bra evenemang, både för era kunder och för omgivningen.