Publicerad: Uppdaterad: 2023-12-19 14:54

Hjälp oss genom att delta i kommunens årliga trygghetsundersökning

Trygghetsundersökning 2022

Hur trygg känner du dig i Hultsfreds kommun? Det vill vi ta reda på genom en digital trygghetsundersökning. Undersökningen består av elva frågor och tar cirka tre minuter att besvara. Dina svar är anonyma.

– Dina svar utgör en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete och hjälper oss att prioritera var vi behöver fler trygghetsskapande insatser, säger Linus Ivarsson, trygghets- och säkerhetschef.

Undersökningen ska bidra till en fördjupad analys i tillägg till den trygghetsundersökning vi nyss genomfört tillsammans med polisen. Undersökningen avslutas den 31 januari.