Historia om Lönneberga socken

Om Lönnebergas utveckling och dess invånares liv.

Axplock ur samhällets utveckling och människors liv och leverne under Lönneberga NTO:s 100-åriga tillvaro.

Arbetet har gjorts av en studiecirkel inom Lönneberga NTO och omfattar perioden 1892-1992. De som deltog i studiecirkeln var Lars och Maj-Britt Larsson, Are och Ingrid Rosberg, Roland och Barbro Sommansson, Ingvar Nilsson, Gösta Sköld, Aina Schiöld och Karin Waern.

I filerna nedan kan du läsa om Lönneberga sockens historia under den aktuella perioden.