Hesjön, Stora Hammarsjöområdet

Platshållare för bildspel

En vacker sportfiskesjö med stor abborre, mört och ruda.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört, ruda

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 35 hektar
Maxdjup: 7 meter
Medeldjup: 3,2 meter

Tips för…
Nybörjaren: Abborrmete.
Proffset: Inriktat mete efter ruda och mört.
Upptäckaren: Stora mörtar finns i sjön.

Fiskekortförsäljare:
Frendo (Preem), Hultsfred, 0495-100 98
Frendo (INGO), Målilla, 0495-200 06
Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495-412 95
Hultsfreds Turistbyrå, 0495-24 05 05

Hesjön är en av ett 20-tal sjöar som ingår i Stora Hammarsjöns FVO. Området arrenderas och förvaltas av SFK Kroken i Hultsfred. I denna guide presenteras 11 vatten som ligger i detta FVO. Området är klassat som riksintresse för friluftslivet och här kan massor av saker upplevas. Området är rikt på värdefulla naturtyper såsom gamla skogar, myrar och våtmarker och på vissa platser finns ovanliga växtarter såsom orkidéer och safsa. Man har även god chans att få se vilt såsom rådjur och älg. I de djupa och ostörda skogarna kan man som besökare få se orre och tjäder.

Förutom att området är ett eldorado för sportfiskare kan besökaren vandra, campa, bada och plocka bär. Det finns ofta vindskydd och grillplatser vid vattnen och man kan hyra båt i de flesta sjöarna. Flera fiskesjöar är handikappanpassade. Området upplevs som vildmark och tystnaden och lugnet är påtagligt. Stora Hammarsjöns FVO är med andra ord ett område där själen får ro. För de flesta sjöar inom FVO kan man via fiskeklubben köpa fiskekort på Internet.

Hesjön ligger ca 1 mil söder om Hultsfred och man hittar till sjön från väg 34. Sjön är näringsfattig och har klart vatten. Omgivningen domineras av hällar och sten och jordlagret är tunt, där det växer pors och tall. Växtligheten i sjön är sparsam med notblomster, starr, bladvass och näckrosor. I väster är sjön delad av den smalspåriga järnvägen och vid infarten till sjön ligger en mycket vacker och populär badplats. Parkering finns vid badplatsen.

Fisket i Hesjön

Det finns många platser att fiska ifrån runt Hesjön och man kan lätt gå på de stigar som finns. Abborren kan man fånga med flötmete utanför kanten där det ofta blir djupare, runt 5-10 meter ut. Bra beten till metet är mask och vill man ha större abborre, vilket det finns i sjön, kan man prova med mört. Kilosabborrar är inte ovanliga och de större fiskarna kan man hitta på lite djupare vatten under vintern då man pimplar. Ruda och stor mört finns i sjön. Rudan hittar man på grundare vatten i närheten av växtlighet och man kan med fördel mäska med majs några kvällar i förväg för att locka de ofta skygga fiskarna till platsen. Bra platser med ruda är i den nordligaste delen av sjön. Djup på runt 1 meter är bra för rudan och majs är det bästa krokbetet.

Mört är en i vissa kretsar populär fiskart, speciellt om den blir stor. I Hesjön har det regelbundet tagits mörtar över halvkilot och för att fånga dessa fiskar kan man bottenmeta med majs, maggot eller mask. Fiskar man lite djupare på runt 3 meters djup hittar man större mört och det är effektivt med kvälls- och nattfiske. Under mörkret blir många fiskarter mer oskygga och speciellt de större individerna är då som mest aktiva. Gädda kan man få lite överallt med både skeddrag och vobbler.