Hemsjukvård och tillfällig vårdinsats

Kommunal hälso- och sjukvård kan vara hemsjukvård eller en tillfällig vårdinsats. Båda utförs av kommunens sjuksköterskor. Nedan kan du läsa mer om de olika insatserna.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem, då du inte kan ta dig till läkare eller distriktssköterska. Exempel på hemsjukvård är att ta mediciner, injektioner, lägga om sår och att ta prover.

Hur får jag hemsjukvård?

Om du tror att du är i behov av hemsjukvård kontaktar du din läkare eller distriktssköterska på din hälsocentral. Därefter sker en planering och en bedömning om vilka hälso- och sjukvårdsinsatser du kan vara i behov av.

Vad kostar hemsjukvården?

Du kan läsa vidare på kommunens hemsida om aktuell avgift för hemsjukvård.

Tillfällig vårdinsats

Kommunens sjuksköterskor kan utföra hälso- och sjukvårdsinsatser tillfälligt i ditt hem. Din hälsocentral har då gett uppdraget till kommunen.

Hur får jag tillfällig vårdinsats?

Du ska kontakta din hälsocentral först. De gör en bedömning av ditt behov av hembesök och ger kommunens sjuksköterskor ett uppdrag att besöka dig i hemmet.

Vad kostar en tillfällig vårdinsats?

Du kan läsa vidare på kommunens hemsida om aktuell avgift för tillfällig vårdinsats.