Publicerad:

Heltidsarbete blir norm inom vård och omsorg!

Arbetsgruppen heltidsarbete som norm. psdPå bild ses arbetsgruppen - heltidsarbete som norm Uppifrån vänster: Oliva Johansson, Annica Dehlin, Jette Madsen, Anna-Karin Gustavsson, Annicka Persson Nedifrån vänster: Gunvor Wigren, Lise-Lotte Bertilsson

Under 2018 kommer alla medarbetare inom vård och omsorg att erbjudas heltidsanställning. Att fler arbetar heltid är viktigt för att öka jämställdhet, attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

– Det ska vara lika självklart att arbeta heltid inom vård och omsorg som på vilken annan arbetsplats som helst. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och ha bra
arbetsvillkor. Det ökar vår attraktionskraft när det är dags att välja utbildning och framtida yrke, säger Lise-Lotte Bertilsson, verksamhetschef.

Hultsfreds kommun har stora kommande rekryteringsbehov inom vård och omsorg. Idag är det norm att arbeta deltid och det kommer att bli en stor utmaning att organisera om och ändra kulturen från deltid till heltid. Det gäller att tänka nytt, samtidigt som brukarens behov ska tillgodoses. För brukaren är det viktigt med kontinuitet och trygghet. Den kommer att öka om fler av våra medarbetare heltid.

– För att nå en hållbar förändring behöver vi uppmuntra och stötta våra
medarbetare att gå upp heltid utan att någon känner sig tvingad. Det är viktigt att alla får känna sig delaktiga och möjlighet att vara med och påverka. Vi kan också ta tillvara på den kompetens som finns bland medarbetarna på ett bättre sätt, säger Lise-Lotte.

En arbetsgrupp är tillsatt och har som uppdrag att i olika möten föra in heltidsfrågan samt vara en länk mellan arbetsgivare och medarbetare. Arbetet med att förändra organisationen så att alla kan arbeta heltid kommer att pågå under de närmaste åren.