Här finns närmaste hjärtstartare

Foto på en hjärtstartare

Via www.hjartstartarregistret.se kan du få information om var hjärtstartare finns placerade.

Denna kunskap kan visa sig livsavgörande om ett plötsligt hjärtstopp inträffat. Ju snabbare en hjärtstartare kommer till den nödställde desto större är chanserna att den räddas till livet.

Registret planeras inom den närmaste framtiden ge möjlighet för larmcentralerna att i samband med larm som tolkas som ett hjärtstopp, upplysa inringaren om var närmaste hjärtstartare finns för snabb livräddande insats i väntan på ambulans.

I det webbaserade registret har du/ni som innehavare av en eller flera hjärtstartare möjlighet att uppge var er hjärtstartare är placerad. Registreringen är gratis, helt frivillig och innebär inga krav, däremot kan registreringen bidra till att rädda liv. Registrera din hjärtstartare redan i dag!

Hjärtstartarregistret drivs av Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet, Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner. Registret vilar helt på ideell grund. Detta är ett nationellt register för alla de hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten i Sverige. Detta är det första och hittills enda i sitt slag i Sverige, liknande finns runt om i Europa.

Källa: www.hjartstartarregistret.se