Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost

Dokumentet ska täcka hela kedjan av hanteringen av en allergi- eller specialkost från en nyregistrering av matgäst med ett specialbehov till serveringen av slutprodukten.
Handlingsplanen del ett ska vara känd av all personal inom kostservice, skola och förskola samt skolsköterskor och rektorer samt del två av kostservice personal.