Handlingsplan barn/elever i behov av särskilt stöd och nätverksmöten

Bild av pojke som lär sig

Det finns en handlingsplan för hur vi arbetar med barn i behov av särskilt stöd eller elever i behov av särskilt stöd.

Hultsfreds kommuns ambition inom förskolan är att åtgärder för barn med behov av särskilt stöd, påbörjas inom tre månader från det problemet uppmärksammats.

Hultsfreds kommuns ambition är att elever i behov av särskilt stöd inom skolan ska uppmärksammas/utredas senast under första skolåret och åtgärder påbörjas inom tre månader.

Nyckelorden är:
1.Uppmärksamma
2. Informera
3. Kartlägga
4. Dokumentera
5. Åtgärda
6. Utvärdera