Publicerad:

Nu utbildas politiker och tjänstemän i hållbar energi

Spara energi

Hållbar energi stod på agendan för flera av kommunens politiker och tjänstemän när de nyligen genomförde första delen av den energiutbildning som blir ett återkommande inslag under våren. Utbildningen har fokus på fastigheters behov av energi och effektresurser. Utgångpunkten är modern teknik gällande solenergi, batterier, laddning och effektiviserande teknik.

– Det är intressant att få ta del av den tekniska utvecklingen som sker med möjligheten att lagra energi i batterier, lokala elnät med mera. Det kommer betyda mycket för hur man planerar för energiförsörjningen i bostäder och lokaler, sammanfattar kommunalråd Lars Rosander.

– En utförd utbildning innebär att vi kommer vara många i kommunen som tänker mer på detta och som kan tipsa kollegor för att få in nya tankesätt i vardagen, säger fastighetschef Mikael Pettersson, AB Hultsfreds Bostäder som har anordnat utbildningen.

Utbildningsansvarig Ulf Wengeler på SolarVolt berätta om hur och var energi skapas och hur den kommer till sina brukare. Ulf berättar också om dagens energiläge gällande el- och effektbrist och att det ibland uppstår flaskhalsar som begränsar effektuttag. Lösningar för detta presenterades som möjliggör för sparande av effekt, kilowattimmar och ekonomi.

Fastighetsingenjör Mirela Mustic Sarhatlic vid AB Hultsfreds Bostäder tillägger:
– Själva utbildningen gav en övergripande bild av el vilket var väldigt intressant. Vi kommer i närtid se batterilagring av el i större utsträckning.

Utbildningen kommer att vara återkommande under våren och deltagarna får fördjupa sina kunskaper om elproduktion, energilager och laddinfrastruktur.

– Solceller är en intressant väg att gå som en klimatkompenserande åtgärd då det finns en mängd lämpliga kommunala fastigheter med passande tak. Detta kompletterat med lagringsmöjligheter för egenproducerad el ger stora möjligheter att nyttja överproduktion under dagen till våra fastighetsdrifter eller laddstolpar, säger projektledare Alexander Henningsson vid ÖSK.

– Detta initiativ och den breda uppslutningen inverkar positivt på genomförande av delar i Agenda 2030 och skapar förutsättningar för att minska påverkan gentemot Parisavtalets 1,5 grads uppvärmning, avslutar hållbarhetsstrateg Arvid Lindblad, Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning.

Snabba tips från globalamålen.se

Installera solpaneler
Om du har möjligheten, installera solpaneler på ditt hus! Det kommer även hålla din elräkning nere. Du kan till och med sälja den elektricitet du inte använder själv.

Få koll på slöseri med el
Kolla vad din elräkning hemma ligger på idag. Utmana sedan dig själv och din familj med att försöka sänka elräkningen genom att slöa mindre el. Håll koll på hur elräkningen utvecklas – blir det bättre?

Effektiv elektricitet på jobbet 
Se till att din arbetsplats inte slösar med elektricitet. Se till att ingen elektricitet eller värme går till spillo, och försök att ha en lagom temperatur inomhus både på vintern och på sommaren. Mindre slöseri med elektricitet är bättre för miljön på hela jorden, och dessutom sparar företaget pengar.