H2O-kommunerna och Telia testar välfärdsteknik för äldre

Bild på utrustning från Telia HelthCare

Utifrån en utökad samverkan mellan Hultsfreds, Högsby och Oskarshamns kommuner, kallad H2O, kommer ny teknik att testas inom äldreomsorgen. Syftet är  att öka livskvaliteten för vårdtagaren och ge äldre möjlighet att bo kvar hemma längre. Testet görs i samarbete med Telia HealthCare och inleds under sommaren och beräknas pågå året ut och omfatta runt 20 hushåll.

Bild på test av ny teknik inom välfärd
Utvecklingschef Lars Gjörloff Hultsfred, socialchef Ann-Gret Sillén Hultsfred, IT-chef Tomas Karlsson Oskarshamn, Niklas Sundler ansvarig Telia HelthCare och Christina Thyni-Hägglund projektledare Telia HelthCare.

Det som kommer att testas i de tre kommunerna är tjänsten Telia HomeCare som är ”hjärtat” i Telias Health Care-satsning. I Telia HomeCare ingår en box som placeras i hemmet och som trådlöst kan ta emot information från sensorer. Värdena analyseras sedan för att indikera att vårdtagaren beter sig normalt och skickar informationen till dem de berör, till exempel hemtjänsten i kommunen eller närstående.

Exempel på funktioner i tjänster är:

  • Trygghetslarm med dubbelriktat tal via larmknapp.
  • Rörelsesensor som kan användas som t.ex. passivitetslarm om ingen rör sig i lägenheten.
  • Dörrsensor som kan registrerar t.ex. om person med dementsjukdom har öppnat eller stängt en dörr.
  • Tillsynskamera med mörkerseende för att titta till vårdtagaren nattetid.
  • Strömplugg som larmar eller styr strömtillförsel till elektrisk apparatur.

Vad som kommer att testas i det aktuella fallet bestäms under våren.

Syftet med testen är att förstå hur digitala lösningar på bästa och enklaste sätt bidrar till att stödja varier-ande behov av omsorg och vård. I förlängningen kommer denna digitala välfärdsteknik att ge möjlighet för närstående att bli delaktiga och få större delaktighet i vården av sina anhöriga – om de så önskar.

Stora utmaningar

Enligt Niklas Sundler som är ansvarig för Telias Health Care-satsning står landets kommuner inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och en ökad andel äldre med behov av vård och omsorg. Även om ny teknik aldrig ensam kan klara de utmaningar som vård och omsorg kommer att ställas inför, så kommer den att vara en viktig komponent att räkna med.

– Intresset är stort bland landets kommuner och landsting att hitta ändamålsenliga digitala välfärdstjänster som kan underlätta för såväl omsorgen som vårdtagarna och deras anhöriga. Hultsfred är en av de kommuner som ligger långt fram när det gäller att satsa på digital infrastruktur och det gör det extra intressant att genomföra den här typen av satsningar tillsammans, säger Niklas Sundler.

Effektivare arbetssätt

Från kommunens sida är förhoppningarna att man inte bara skall öka livskvaliteten för vårdtagaren och deras anhöriga utan att den nya välfärdstekniken också skall medverka till ett effektivare resursutnyttjande och därmed bidra till bättre arbetsförhållanden för personalen i omsorgen.

– Vi tror att välfärdsteknik också ökar vår förmåga att vara kreativa, utveckla våra arbetssätt och bidrar till att vi kan möjliggöra att våra äldre på ett bättre sätt kan leva det liv de vill, säger Ann-Gret Sillén och Lars Gjörloff på Hultsfreds kommun.

– Det finns redan idag positiva erfarenheter från likande tester genomförda i Region Västerbotten. Genom vår kommande test får vi ytterligare kunskap om hur vi på bästa sätt kan använda digital teknik i hemmet för att äldre ska känna trygghet och få tillgång till den service som behövs för att ha ett bra liv i hemmiljö, säger Tomas Karlsson, på Oskarshamns kommun.