Gymnasieutbildningar

Information

För att tillmötesgå vuxnas behov av utbildning krävs flexibilitet och förmåga att se olika möjligheter. Utbildningen inom Komvux är därför uppbyggd av fristående kurser.

Vuxenutbildning i Hultsfred erbjuder olika alternativ att studera.

Följande former för studier erbjuds:

  • Ordinarie grupp/klassrums-undervisning tillsammans med lärare
  • Distansstudier på vår egen lärplattform Fronter med lärare från Vuxenutbildningen
  • Halvdistans där undervisning sker kombinerat med handledarträffar och på lärplattform.
    Yrkesutbildningen Vård och omsorg bedrivs som ”halvdistans” med i princip en lärarledd träff per vecka. Lärare finns tillgänglig under veckans arbetsdagar. Övrig kommunikation sker över Internet.

Vuxenutbildningen kan erbjuda dig som har ett studiebevis eller samlat betygsdokument att komplettera till en gymnasieexamen.

Det är viktigt att alla studier föregås av en ansökan till Vuxenutbildningen i god tid och att studierna planeras tillsammans med vår studievägledare.

Allmänt

Du väljer enstaka kurser för deltids-, eller heltidsstudier. Studierna kan omfatta både vanlig undervisning dagtid och distanskurser. Du har själv ansvar för planeringen av Dina studier. Du skall göra upp en studieplan tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare.

Studierna vid Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge

Kunskaper i enskilda ämnen.
Behörighet för fortsatta studier.
Kompetens med en viss studieinriktning och ev slutbetyg.
Konkurrenskomplettering i enskilda ämnen.