Publicerad: Uppdaterad: 2022-03-07 19:10

Gymnasieelever presenterade arbete om globala målen

Elever i kommunhuset

I dagarna besökte elever från IM språkintroduktion på Hultsfreds gymnasium kommunhuset. De har arbetat med de globala målen för hållbar utveckling i samhällskunskap, geografi och svenska som andraspråk.

Under besöket presenterade de sitt arbete utifrån tre av målen: Mål 4 – god utbildning för alla, Mål 10 – minskad ojämlikhet och Mål 11 – hållbara städer och samhällen.

Eleverna fick veta mer om de globala målen och om hur Hultsfreds kommun arbetar med dem. De ställde också frågor och kom med idéer på hur vår kommun kan bli ännu bättre utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Bra jobbat alla!