Gruppbostad på Lindvägen 7 i Hultsfred (Solvändan)

Gruppbostaden på Lindvägen 7 i Hultsfred består av sex lägenheter samt två gemensamhetsutrymmen.

Gruppbostaden riktar sig till våra äldre med funktionsnedsättning och som behöver större omvårdnad. Här kan man bo om man inte längre orkar vara på daglig verksamhet. Personalen arbetar utifrån att behålla det som man själv klarar.

Den hjälp och det stöd som du får enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) är kostnadsfri. Du har själv ett kontrakt på din lägenhet och betalar hyra. Du får även bekosta din mat, dina resor och fritidsaktiviteter.

Här får du som har en funktionsnedsättning ett flexibelt stöd i vardagen för att du ska kunna ”leva som andra”. Stödet utformas så att dina behov och önskemål uppfylls så långt det är möjligt.