Goda råd för ett tryggt och säkert hem – checklista

Tid är den viktigaste faktorn vid en brand. Varje sekund är betydande och det finns mycket du kan förbereda hemma för att kunna agera snabbt vid en eventuell brand. Kom ihåg att det är lättare att förebygga än att släcka en brand.

 • Försök hitta de risker som just du har hemma. En dator ska inte ligga i sängen och alstra värme och en sladd som börjar gå sönder ska inte tillfälligt lagas med tejp utan kasseras. Se till så att dina elektriska apparater är hela och inte är placerade nära brännbart material.
 • Dra ur el- och antennsladd till TV:n vid åskväder.
 • Rök inte i sängen eller där du kan somna. Rökning i sängen är den vanligaste orsaken till dödsbränder i Sverige.
 • Håll rent bakom vitvaror och tvättmaskin.
 • Rengör torktumlaren efter varje användning,rengör den ordentligt någon gång i månaden.
 • Rengör spisfläkt och filter från fett regelbundet.
 • Ha alltid frityroljan under uppsikt när du friterar och ett lock bredvid som snabbt kan läggas på.
 • Ha spisskydd under småbarnsåren och håll heta drycker utanför småbarnens räckhåll även då de sitter i knät.
 • Se till att spisen är avstängd när du går hemifrån eller går och lägger dig.
 • Ha timer till kaffebryggare, vattenkokare, brödrost och hushållsmaskiner – eller dra ut sladdarna när du använt dem.
 • Kontrollera sladdar och elkablar regelbundet så de inte skadats.
 • Följ tillverkarens rekommendationer vad gäller bränslemängd när du eldar i kamin eller öppen spis.
 • Aska och kol slängs i en metallburk med lock, släng aldrig varm aska i soppåsen.
 • Håll dörrar till vind och källare låsta för att minska risken för anlagd brand (i flerbostadshus).
 • Håll trapphuset fritt från brännbart material. Det skapar fria utrymningsvägar och minskar risken för anlagd brand (flerbostadshus).
 • Förvara tändare och tändstickor utom räckhåll för
  barn.
 • Använd rejäla ljusstakar av brandsäkert material.
  Ljusen ska stå stadigt och på säkert avstånd från gardiner, dukar, möbler och annat brännbart material.
 • Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet.
 • Använd aldrig värmefiltar, elektriska madrassvärmare och liknande när du ska sova.
 • Ha säkra rutiner vid rökning och rök aldrig i sängen.
 • Ha en välutrustad första hjälpen-låda hemma.
 • Lär dig förebygga brand och vad du ska göra om det börjar brinna i din bostad.
 • Se till att ha en utrymningsplan för hur ni ska ta er ut.
 • Se till att alla vet vart återsamlingsplatsen är.

 

 • Brandvarnare
  Fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där personer sover. Helst ska brandvarnare vara elnätanslutna och seriekopplade.
 • Följ instruktionshandledningen för hur ofta ni ska kontrollera batteriet, rengöra och byta ut brandvarnare.
 • Se till att brandvarnaren har standardmärkningen SS-EN 14604.
 • Placera brandvarnaren i taket och minst 50 cm från väggen.
 • De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Ha därför en brandvarnare i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt, om det börjar brinna i köket.
 • Om du bara har en brandvarnare ska den sitta i eller intill sovrummet. Då hör du larmsignalen när du sover.
 • Har du olika takhöjder hemma, långa avstånd mellan rummen eller annat som fördröjer röken? Då ska du skaffa flera brandvarnare.
 • Har du ett hus med flera våningar – placera en brandvarnare på varje våning.
 • Testa brandvarnaren ofta, särskilt när du varit hemifrån en längre tid.
 • Ha alltid extra batterier hemma.
  Om brandvarnaren piper, är det dags att byta batteriet…
  … men det är ännu bättre att komma ihåg att byta batteri varje år!
  1 december är Brandvarnardagen. När du tar fram adventsljusstaken kan du passa på att byta batteriet i brandvarnaren.
 • Rengör brandvarnaren en gång om året. Dammsug och torka av den på utsidan.
 • Ta med dig en resebrandvarnare på resan.
 • Brandvarnare ska också finnas i fritidshuset, båten eller stugan.
 • Pulversläckare
  En pulversläckare på minst 6 kg fungerar för hemmet, villan, fritidshuset och kontoret. Lägsta effektivitetsklass bör vara 43A 233BC och den ska vara certifierad
  av SBSC, DNV eller annat SWEDAC–ackrediterat certifieringsorgan.
 • Brandfilt
  Med en brandfilt som är 120×180 cm kan du själv släcka mindre bränder.
 • Spisvakt
  En spisvakt med timerfunktion kan stoppa en brand på spisen. En signal från en
  rörelsesensor, värmesensor eller från brandvarnare i köket leder till att strömmen
  till spisen bryts.

 

 • Utbildning
  Lär dig förebygga brand och vad du kan göra om det börjar brinna i din bostad.
  Räddningstjänsten  både utbildar och informerar.