Gnötteln, Hultsfred

Platshållare för bildspel

Vacker sjö med klart vatten och bra mete efter sutare.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört, sutare, gös, lake

Enkla sjödata
Sjöyta: 171 hektar
Maxdjup: 5 meter
Medeldjup: 1,7 meter

Tips för…
Nybörjaren: En perfekt sjö för att upptäcka metets tjusning. Fiska en natt med bottenmete och mask och försök fånga sutare.
Proffset: Sutfiske
Upptäckaren: Kanske sjön även innehåller riktigt stor sutare. Stora fiskar har observerats under lek.

Fiskekortförsäljare:
H-järn
0495-140 30
Hultsfreds Turistbyrå
0495-24 05 05
Frendo (Preem) Hultsfred
0495-100 98
Annika Stolth, Tomtåkra
076-319 64 37

Gnötteln är en näringsfattig klarvattensjö. Eftersom sjön ligger i ett område med jordbruksmark, är sjön lite ovanlig för regionen med det klara vattnet. Detta kan bero på att sjöns vatten kommer från källor. Sjön ligger cirka 3 km nordost om Hultsfred och man hittar dit om man kör mot Gnöttlerum vid Hultsfreds norra utfart. På sjöns västra sida där marken är flack ligger den fina badplatsen Kristinebergsbadet.

Omgivningen domineras av jordbruksmark, löv- och barrskog. Runt vissa delar av sjön finns vidsträckta bälten med bladvass. Olika arter av nate förekommer rikligt på vissa områden. Stranden domineras av sand i norr och sten och hällar i söder. Gnötteln är en grund sjö och mitt i sjön finns en ö med tät skog. På östra sidan av sjön ligger en vacker brant sluttning med lövskog och betesmark som präglar det fina området. Fråga alltid markägare om var parkering av bil får ske och om man får utnyttja stranden vid sportfiske.

Fisket i Gnötteln

Abborre och gädda går att hitta lite överallt i sjön. Bra platser är söder om badet utanför vassbältet och öster om den stora ön. Gnötteln är en fin pimpelsjö och ofta anordnas tävlingar på sjön. Både gädda och abborre går att spinnfiska och det har tagits stor gädda i sjön på vobbler. Sjön innehåller ett stort bestånd av sutare med toppar på över 2 kg. Mete är det bästa för att komma i kontakt med dessa fiskar som är mest aktiva under tidig morgon från gryning och några timmar framåt. Det går både att flötmeta och bottenmeta med mask eller majs som bete och det går i princip att hitta sutare i hela sjön. Sutaren finns där vattendjupet är 1-3 meter och där det finns vegetation i form av bladvass, nate och näckrosor.