Publicerad: Uppdaterad: 2019-06-19 11:52

Givande samtal om integration och europeiska perspektiv på årets Möjligheternas Mötesplats i Virserum

Dieter Posch, Anders Blomqvist, Alexander LesigangLångväga gäster. Dieter Posch, borgmästare från Österrike, Anders Blomqvist, projektledare Möjligheternas Mötesplats och Alexander Lesigang, Österreichischer Städtebund.

Hultsfreds kommun med flera andra aktörer ordnade under två dagar Möjligheternas Mötesplats. Det var tredje året som inbjudna nyckelpersoner samlades i Virserum för samtal och möten om integration.
Konferensen är en av pusselbitarna i kommunens långsiktiga arbete för att skapa möjligheter genom integration.

Årets mötesplats samlade nyckelpersoner från kommun, stat/myndighet, civilsamhället, näringsliv och akademi. Dagarna innehöll ett flertal seminarier, föredrag och workshops anordnade av Hultsfreds kommun, Sveriges Kommuner och Landsting, Linnéuniversitetet och Arbetsförmedlingen.
– Syftet med dagarna är att fortsätta samtalet om hur vi tillsammans kan hitta lösningar samt hur vi gemensamt kan påverka integrationsarbetet i landet positivt, säger Lars Rosander, kommunalråd Hultsfreds kommun.

Ett färskt exempel på Hultsfreds kommuns långsiktiga arbete är gemensamma lokaler för kommunens utökade arbetsmarknads- och integrationsenhet och Arbetsförmedlingen Hultsfred, Vimmerby som invigdes i dagarna.
– Hultsfreds arbete med integration utgår från ett individperspektiv. Vårt mål är att så många som möjligt ska vara självförsörjande och bidra till samhällskontraktet, därför har vi ett starkt fokus på arbete som väg till integration, säger Robert Andersson, arbete- och integrationsenheten Hultsfreds kommun.

Under första dagen talade bland annat Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande
Delegationen för unga och nyanlända i arbete (DUA), Regeringskansliet, om hur Sverige kraftsamlar mot arbetslösheten bland unga och nyanlända.
Linnéuniversitetets spetsforskningscenter inom diskriminering och integration arrangerade ett heldagsseminarium om fördomar och stereotyper och hur vi kan nå mångfald i arbetslivet.

Under andra dagen anordnade bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ett seminarie om mottagande, etablering på arbetsmarknaden och bosättning.
– Jag tar med mig en rad framgångsrika exempel att sprida vidare och även lokala utmaningar och framtidsvisioner, säger Karin Perols, utredare SKL.
Leif Klingensjö, sektionschef arbetsmarknad och integration, SKL, ser positivt på Möjligheterna Mötesplats.
– Hultsfred har skapat en arena för samtal om de viktigaste frågorna i Sverige. Mötet andas en optimism att ta tillvara all den kompetens som finns inom detta område bland de svenska kommunerna, säger Leif Klingensjö.

De två österrikiska representanterna borgmästare Dieter Posch och Alexander Lesigang, Österrikes motsvarighet till SKL, delade med sig av sina erfarenheter om situationen i Österrike och hur de har mött utmaningen kring integration.
– Från september 2015 passerade 600 000 flyktingar genom Österrike på väg upp i Europa. Dessutom sökte cirka ytterligare 90 000 flyktingar asyl i Österrike. Det innebär att vi har haft liknande utmaningar som Sverige, vi har bara haft olika sätt att lösa dem, säger Alexander Lesigang.

Representanter från olika svenska kommuner var på plats och talade om att
integration är både försörjning och social inkludering och visade på lyckade
integrationssatsningar.
Mikael Karlsson, vd Military Works, talade om framgångsrik matchning till
arbete med spjutspets.
– Vi arbetar med att driva debatt och utveckling för att legitimera kompetens, inte titta så mycket på målgrupper utan på individen och inte stanna enbart vid den matchningen, säger Mikael Karlsson.

Årets arrangemang av Möjligheternas Mötesplats ska nu utvärderas och summeras inför framtiden.

Kontakt
Lars Rosander
Kommunalråd, Hultsfreds kommun
lars.rosander@hultsfred.se
0495 – 24 08 00