Generösa semestervillkor

en hängmatta

Som medarbetare i Hultsfreds kommun har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar. När du fyller 50 år får du 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester. Som nyanställd har du dessutom rätt till semester redan under ditt första anställningsår.

Möjlighet till fler semesterdagar – byt ditt semesterdagstillägg mot extra ledighet

Om du har en semesteranställning hos oss har du möjlighet att, om verksamheten tillåter, inför varje nytt semesterår/kalenderår byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Om du är 39 år eller yngre får du 5 extra lediga dagar och är du över 40 år får du 6 extra dagar.

För vem gäller det?

Har du en tillsvidareanställning med semestertjänst med anställning under hela kalenderåret eller en tidsbegränsad anställning med anställning under hela nästkommande kalenderår kan du ha möjlighet att byta ditt semesterdagstillägg mot extra ledighet.

En förutsättning för bytet är att kollektivavtal har tecknats med facklig organisation inom respektive avtalsområde. Hittills har avtal tecknats med Civilekonomerna, DIK, Ledarna, Lärarförbundet, Naturvetarna, SSR, Vision (Hultsfreds kommun, ÖSK, Rock City)

Har du en uppehålls- eller ferieanställning eller inte bedöms få full årssemester till exempel på grund av föräldraledighet, långtidssjukskrivning eller övrig långledighet kan du inte göra bytet. Har du vid årets början mer än 10 sparade semesterdagar får du inte göra bytet. Möjlighet att spara de extra lediga dagarna finns inte, då syftet med bytet är att minska arbetstiden under innevarande år.