Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden

Detta reglemente har antagits av kommunfullmäktige 6 februari 2017, § 15. Reviderat reglemente har antagits av kommunfullmäktige 19 mars 2018, § 45, 28 maj 2018, § 70 samt 25 juni 2018, § 85.