Publicerad: Uppdaterad: 2021-05-25 7:21

GDL Transport AB tar över sophämtningen

Sopbil

RenoNorden AB överlåter renhållningsverksamheten i Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommuner till GDL Transport AB, som kommer att ta över verksamheten i de berörda kommunerna från och med april 2018. Avtalen löper fram till 2022 och omfattar hämtning, omlastning och transport av avfall.

VEMAB (Vimmerby Energi och Miljö AB) och ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) har godkänt att de befintliga avtalen nu överlåts till GDL Transport AB.
– Det viktigaste för oss är att säkra en renhållningsverksamhet som alla våra kommuninvånare är nöjda med, säger Åke Nilsson, förbundsordförande för ÖSK.
– GDL är en lokalt förankrad aktör som vi har goda erfarenheter av att samarbeta med, säger Claes Wetterström, ordförande för VEMAB.

Länk till pressmeddelandet.

Kontakt

Peter Ekholm
VD RenoNorden AB
08-408 08 002

Henrik Holm
VD/CEO GDL Transport AB
072-353 98 68

Åke Nilsson
Förbundsordförande ÖSK
070-741 15 07

Anders Svensson
v. Förbundsordförande ÖSK
070-385 40 10

Torbjörn Swahn
VD VEMAB
0492-76 95 54