Publicerad:

Gången mellan Bryggerigatan och Hälsocentralen rustas upp

I samband med byggandet av det nya biblioteket rustas gången mellan Bryggerigatan och Hälsocentralen upp. Gången kommer att få ny beläggning i form av borstad betong, ny vattenavrinning samt markvärme.
Arbetet med detta påbörjas måndag den 17 februari och beräknas vara klart den 29 februari.
Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad och det kommer inte alltid att vara öppet från båda håll.
Skyltar med tydliga hänvisningar kommer att finnas på plats som tydligt talar om vilket av hållen som är avstängda och ramper kommer att sättas upp till de entréer som berörs.

De verksamheter som berörs av detta är; Hälsocentralen, Folktandvården, Apoteket, Avonova samt personalentrén till Intermezzo.