Furuängens förskola

Furuängen 4

Välkommen till oss på Furuängens förskola. Förskolan ligger i ett naturskönt område i Mörlunda. Vår gård ger barnen möjlighet att utforska och uppleva med alla sina sinnen. Gården inbjuder till rörelse och fantasi, där barnen sommartid kan njuta av blåbär

Vi använder teckenkommunikation som stöd i språkutvecklingen.

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas” (Lpfö 98 rev. 2010).

Furuängens förskola består av fem avdelningar:

  • Larven: 0495-24 04 86, 072-218 04 86
  • Myran: 0495-24 04 93, 073-087 90 68
  • Snigeln: 0495-24 04 90, 073-087 92 80
  • Spindeln: 0495-24 04 85, 073-087 90 98
  • Humlan: 0495-24 04 88, 073-087 91 69

När vi ska sova lägger vi oss ute i våra egna vagnar och somnar till naturens ljud. Inskolningen på småbarnsavdelningen ser olika ut, allt från 3- 14 dagar. Vi utgår från barnets och familjens behov och önskningar. Alla barn är unika och så är också en inskolning.