Frivilligverksamhet

Frivilligverksamheten i Hultsfreds kommun organiseras som en ideell verksamhet i samverkan mellan kommunen, frivilliga, pensionärsorganisationerna, studieförbund och församlingar.

Träffpunkterna är mötesplatser som erbjuder gemenskap genom ideella insatser och olika aktiviteter som sätter guldkant på tillvaron för de som besöker träffpunkterna.  De insatser som görs av frivilliga ska inte ersätta det kommunala ansvaret för äldreomsorgen.

Som frivillig ger du av din tid för att göra en insats för en annan människa. Varje insats är viktig. Därför är du välkommen oavsett hur mycket du vill och kan göra. Ditt engagemang som frivillig ger dig något tillbaka i form av social samvaro och meningsfullhet. I gengäld erbjuder vi

  • Olycksfallsförsäkring
  • Regelbundet stöd och uppmuntran

Frivilliga behövs!

Som frivillig bidrar du med dina personliga erfarenheter och ditt engagemang. Du upplever ofta känslan av att vara behövd. Du sätter på olika sätt guldkant på tillvaron och skapar trygghet för de du möter på träffpunkten.