Fritidshemmet Lejonkulan på Vena skola

Välkommen till Lejonkulans fritidshem i Vena!
Varje dag är det full aktivitet bland alla elever på vårt fritidshem. Vi erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som utgår från barnens individuella behov, intresse och stödjer dem i deras utveckling. Eftersom eleverna är indelade i åldersblandade grupper ges barnen möjlighet att få en så stor kamratkrets som möjligt. Olika dagar sysselsätter sig barnen med olika aktiviteter. Utöver fritidshemmens lokaler i bygdegården använder vi även vår fina utemiljö.

Morgonomsorg
Öppning sker i förskolans modul från kl. 05:45.
Fritidspersonal hämtar barnen i modulen kl. 06:30
Frukost serveras i skolans matsal kl. 07.15-07:50

Mellanmål
Mellanmål i matsalen klockan 14:30

Stängning
Eleverna går till förskolans modul kl.16:30-17:30