Ungdomsenheten/fritidsgårdar

Biljardbollar och biljardkö
Ungdomsenheten bedriver tre kommunala fritidsgårdar.
Vi jobbar för att alla ungdomar i Hultsfreds kommun ska må bra och ha möjlighet till en bra fritid. För många ungdomar är fritidsgården en viktig och trygg träffpunkt. Här ges möjlighet till möten och aktiviteter med ungdomar i olika åldrar, kön, etnisk bakgrund och livsstil.

Vi jobbar med:

  • Att alla ungdomar ska ha samma rättigheter och värde
  • Ungdomars medinflytande och ansvar
  • Lägerverksamhet och gårdskrockar
  • Alkohol- och drogfria arrangemang
  • Lovaktiviteter och olika aktivitetsgrupper
  • Öppen verksamhet för dig från åk 6 tills den dag du fyller 18 år.

Följ fritidsgårdarna på Instagram, Facebook och Snapchat!
Instagram: Fritidsgårdarna Hultsfred
Facebook: Fritidsgårdarna Hultsfreds kommun
Snapchat: @GardarnaHK