Fritidsgårdar

Biljardbollar och biljardkö
För många ungdomar är fritidsgården en viktig och ibland den enda möjligheten till en bra och aktiv fritid. Fritidsgården är en unik träffpunkt. Där  kan människor mötas utan krav på att de ska prestera. Verksamheten är öppen för dig från årskurs 6 till 17 år.

Vad gör vi på ”Gården”?

  • Vi jobbar med ungdomars medinflytande och ansvar
  • Lägerverksamhet
  • Gårdskrockar – här träffas ungdomar från hela kommunen kring ett speciellt tema.
  • Kill- och tjejgrupper
  • Drogfria nöjesarrangemang
  • Skapande verksamhet (film, musik, bild)
  • Öppen verksamhet
  • Kom och var dig själv
  • Sommarverksamhet som integrationsprojekt, läger och gruppverksamheter