Friskotekets priser

Ett betalkort i handen
Från 16 år

1 gång 52 kr
10 gånger 400 kr
25 gånger 910 kr
Årskort friskotek inklusive rodd 1 550 kr
Årskort på bad, friskoteket och rodd 2 875 kr
Guldkortet, fri träning under ett år inklusive 2 stycken
delkropps massager 4 850 kr
Ungdomskortet gäller dig som är gymnasieelev på
annan ort i en termin 550 kr

Årskorten och Guldkortet är personliga och gäller från inköpsdatum och ett år framåt. Övriga kort är giltiga i 2 år

Pensionär

Årskort 1 320 kr
Årskort på bad, friskoteket och rodd 2 460 kr