Frågor och svar om NetPublicator Docs

Återställning av lösenord

Första gången du använder NetPublicator får du själv välja en fyrsiffrig pin-kod. Om du har glömt denna pin-kod kan du själv nollställa ditt lösenord samt pin-kod på följande sätt:

Från inloggningsskärmen i Netpublicator väljer du Lösenordshjälp. Ange den e-postadress du angett till kommunen och följ sedan instruktionerna.

Skriva ut från NetPublicator Docs

I iPad-appen för NetPublicator finns inte möjlighet att skriva ut handlingar. För att skriva ut/hämta enstaka handlingar kan du dock gå in via NetPublicators webbgränssnitt http://docs.netpublicator.com. Inloggning i webbgränssnittet förutsätter att ni först nollställer ert lösenord i det fall ni enbart har en pinkod.