Frågor och svar om det nya coronaviruset

FAQ_605X353_webben

Här kommer frågor och svar om det nya coronaviruset och de beslut som fattats av Hultsfreds kommun med dess förbund och bolag för att minska risken för smittspridning.

Senast uppdaterad 2020-05-20

Allmänna frågor

Hur gör jag för att minska risken att bli smittad och smitta andra?
Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vad du som privatperson kan  göra här.

Var hittar jag mer information från myndigheter?
Vi rekommenderar att du läser mer på Folkhälsomyndighetens webbplats, där man samlat de vanligaste frågorna och svaren om coronaviruset.
Här hittar du också uppmaningar från Folkhälsomyndigheten om vad du som privatperson kan göra för att minska smittspridningen.

Du kan även besöka webbplatsen krisinformation.se där det finns samlad information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Länsstyrelsen Kalmar län har en informationssida om coronaviruset och covid-19, där du bland annat kan hitta en förenklad lägesbild över hur smittspridningen påverkar länet vecka för vecka.

Har du fler frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är gratis och tillgänglig dygnet runt.

Vad gör jag om jag känner oro med anledning av det nya coronaviruset?
Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Vi har samlat länkar och information om vart man kan vända sig om man känner oro här. 

Folkhälsomyndigheten har också samlat information och länkar till stöd och hjälp för den som känner oro kring coronaviruset.

Hur kan jag prata med mitt barn om coronaviruset?
Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn.
Tips på hur du som vuxen kan prata med barn:
Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se, finns här.
Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50
Tips direkt till barn:
Tips kring hur barn kan hantera oro finns här.
Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

1177 har gjort en film med tips på hur man kan prata med barn och unga om covid-19. Du kan titta på den här. 

Du kan också läsa mer om hur Hultsfreds kommun kan hjälpa barn, unga och föräldrar här. 

Får jag fortfarande besöka kommunhuset?
Om du planerar att besöka Hultsfreds kommunhus eller någon av kommunens andra verksamheter och känner dig förkyld eller har symptom på luftvägsinfektion som till exempel snuva, hosta eller feber, så ber vi dig istället att kontakta respektive verksamhet via telefon eller mejl. Du kan också ringa kommunens växel på 0495-24 00 00 eller mejla kommunen@hultsfred.se. Detta gäller även om symptomen är milda.

Kan jag som invånare hjälpa till på något sätt? 
Hultsfreds kommun söker just nu tillfälliga kollegor som kan hoppa in med kort varsel eftersom vi har mycket personal som är sjuk eller hemma för vård av barn. Det kan gälla inom till exempel vård och omsorg, barnomsorg, kost eller lokalvård. Klicka här för att komma till ansökan.
Du kan också stötta andra i samhället, till exempel genom att hjälpa äldre eller personer i riskgrupper med att handla eller göra ärenden.
Du hjälper också till genom att följa de rekommendationer som finns, som till exempel att alltid stanna hemma om du känner dig sjuk.

Vad innebär samhällsspridning av covid-19?
Det innebär att inte alla fall går att härleda, till exempel till en resa eller att den som smittats varit i kontakt med något bekräftat fall av covid-19. Enligt Region Kalmar län beräknas hela vårt län ha en samhällsspridning av covid-19.

Frågor kring förskola och skola

Har skolan öppet?
Undervisningen på Hultsfreds gymnasium samt Hultsfred Lärcenter inklusive Campus Hultsfred sker på distans från den 18 mars. Undantaget är  gymnasiesärskolan samt vissa gymnasieelever som som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning. Albäcksskolan har successivt öppnat upp, årskurs 9 har haft undervisning på plats sedan den 27 april, årskurs 7 har fått undervisning på plats sedan den 11 maj och årskurs 8 sedan den 18 maj. Läs mer om beslutet här. 

Hultsfreds kommuns låg- och mellanstadieskolor samt förskolor har för närvarande öppet som vanligt för friska barn.

Kan mitt barn ändå få skollunch? 
Ja, elever på Hultsfreds gymnasium som har undervisning på distans erbjuds att hämta skollunch som take away på olika orter i kommunen. Kontakta skolan för mer information.

Mitt barn är snuvigt, får jag lämna på förskolan?
Nej, barn ska stanna hemma från förskola och skola om de visar symptom som feber, hosta, snuva, huvudvärk eller muskel- och ledvärk. Detta gäller även milda symptom. Barnet kan återgå till förskolan eller skolan tidigast två dygn efter att symptomen upphört.

Hur länge ska barnen stanna hemma från förskola/skola efter att vi kommit hem från en resa?
Skolelever och förskolebarn som befunnit sig utomlands uppmanas att stanna hemma under inkubationstiden för covid-19, i dagsläget 14 dagar. Om ert barn går i skola ber vi er kontakta skolan för att planera hemuppgifter under inkubationstiden. Uppmaningen gäller tills vidare. Läs informationen till vårdnadshavare här.

Vilka områden räknas som smittdrabbade?
Hultsfreds kommun, dess förbund och bolag följer UD:s reserekommendationer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående det nya coronaviruset. UD avråder för närvarande till icke nödvändiga resor till alla länder.

Frågor kring vård och omsorg

Kan jag besöka en anhörig som bor på ett äldreboende?
Nej, Hultsfreds kommun har stängt alla kommunens vård- och omsorgsboenden för besök tills vidare. Läs mer om beslutet här. Vi ber dig istället att ringa din anhörig. Möjlighet finns också till videosamtal. Du hittar mer information om detta här. 

Kan jag som privatperson äta vid äldreboendenas restauranger?
Nej, även äldreboendenas restauranger är stängda för allmänheten för att minska risken för smittspridning.

Hur arbetar ni inom vård och omsorg med skyddsutrustning och hygienrutiner?
Hultsfreds kommun följer Region Kalmar läns rekommendationer kring detta. Här kan du läsa mer om basala hygienrutiner och skyddsutrustning, och se en film om ämnet. 

Frågor kring evenemang

Jag har planerat att gå på ett evenemang i kommunen, kommer det att bli av?
Just nu är det många evenemang som ställs in eller skjuts på framtiden. Har du frågor kring ett specifikt evenemang så kontakta i första hand den som arrangerar evenemanget för att se om det kommer att bli av eller inte.

Frågor för företagare

Kan jag som företagare i Hultsfreds kommun få hjälp av kommunen på något sätt?
Till följd av det nya coronaviruset har många företag i vår kommun drabbats hårt. Hultsfreds kommun vill därför underlätta för företagen genom att under en period erbjuda tidigarelagda betalningar till leverantörer i kommunen, anstånd med betalningar utan dröjsmålsränta samt betalning av kostnader för avbokningar.
Läs mer här.

Var hittar jag som företagare information? 
I detta inlägg finns samlad information från olika myndigheter för dig som företagare.

Övriga frågor

Hur kan jag göra för att minska risken för ryktesspridning kring coronaviruset? 
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information i sociala medier. Dela endast bekräftad information från säkra källor, såsom myndigheter och kommun.
Här finns tips från MSB om vad du ska tänka när du bedömer information.