Kontakter till förvaltningschefer

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Anders Helgee

Miljö och byggnadschef
Miljö och byggnadsförvaltningen

Socialförvaltningen

Ann-Gret Sillén

Socialchef

Serviceenheten

Charlotte Andersen Risberg

Chef för serviceenheten
Serviceenheten

Personalkontor

Hans Andersson

Personalchef
Personalkontoret

Östra Smålands kommunalteknikförbund

Hittade ingen kontakt.

Ekonomikontoret

Henric Svensson

Ekonomichef
Ekonomikontoret

Utvecklingskontoret

Lars Gjörloff

Utvecklingschef
Utvecklingskontoret

Kommunchef

Lars Rönnlund

Kommunchef, vd Hultsfreds Kommunala Industri AB

Räddningstjänsten

Michael Hesselgård

Räddningschef

Barn- och utbildningsförvaltningen

Martin Snickars

Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tommy Svensson Pöder

Kultur-och fritidschef
Kultur och fritidsförvaltningen

IT- enheten

Ronny Örnros

IT-chef
IT-enheten

e-Utvecklingskontoret

Malin Albertsson

Turism- & informationschef
Informationsenheten

Informationsenheten

Malin Albertsson

Turism- & informationschef
Informationsenheten