Publicerad: Uppdaterad: 2020-12-14 8:29

Fortsatt distansundervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen – Albäcksskolan öppnar successivt upp

förskola skola_webben

Barn- och utbildningsnämnden har i ett delegationsbeslut beslutat att Hultsfreds gymnasium och Hultsfreds vuxenutbildning, med undantag för  gymnasiesärskolan, ska fortsätta bedriva utbildning på distans resten av terminen. Albäcksskolan bedriver sedan den 27 april undervisning på plats för årskurs 9, och kommer stegvis att öppna även för årskurs 7 och 8.

Undervisning på plats på Albäcksskolan fortsätter för årskurs 9 och särskolan. Från och med måndag den 11 maj kommer även årskurs 7 att börja ha undervisning på skolan, medan årskurs 8 börjar på plats måndag den 18 maj.

För att minska risken för smittspridning av covid-19 ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas i skolan, elever och personal ska sprida ut sig och hålla avstånd och alla tillgängliga lokaler ska användas. Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolan här.

Beslutet om att undervisning ska ske på plats på Albäcksskolan gäller under förutsättning att smittoläget i kommunen tillåter det.

Utifrån ett regeringsbeslut kommer Hultsfreds gymnasium att fortsätta erbjuda undervisning på plats för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete. Eleverna kommer att få stöd individuellt eller i mindre grupper.