Publicerad: Uppdaterad: 2018-01-09 7:26

Försvarsmakten övar – AUROA 17 och Northern Coasts 2017

Försvarsmakten genomför under september två större övningar i Sverige. För Kalmar län innebär det att antalet transporter kan öka under perioden. Övningsverksamhet kommer endast att förekomma i begränsad utsträckning i länet.

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. I år står Sverige även som värdnation för den multinationella marina övningen NOCO – Northern Coasts 2017 som genomförs i södra och mellersta delarna av Östersjön den 8-21 september.

Verksamhet som syns och hörs
Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och andra länder i Aurora 17. Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss.

Övningsområde
Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.

Så påverkas Kalmar län
I Kalmar län märks främst transporter. Övningsverksamhet förekommer i begränsad utsträckning.

För att komma i kontakt med försvarsmakten
08-788 75 00

Läs mer om övningarna 
www.forsvarsmakten.se
www.facebook.com/forsvarsmakten
www.twitter.com/forsvarsmakten