Första insats med hjärt- och lungräddning (HLR)

bild på hjärt- och lungräddningHjärt- och lungräddning

Vad gör du när varje minut är livsavgörande?

Plötsligt inträffar en olycka i din närhet. En person blir allvarligt skadad och medan övriga larmar om det inträffade gör du den första, livräddande insatsen. En människas liv hänger på huruvida du är tillräckligt förberedd.

Första insats med hjärt- och lungräddning (HLR)
Du lär dig att bedöma situationen, larma 112, lägga någon i stabilt sidoläge, hjärt- lungräddning, skapa öppen luftväg, stoppa blödningar och lägga förband på öppna sår, förebygga olyckor. Hur man tar hand om akuta sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och allergier, samt ge någon ett första psykosocialt stöd. Kompetensbevis för HLR samt intyg för första hjäl- pen ingår.

Utbildningens innehåll:
– Teori och praktik.
– Särskilda risker i min miljö.
– Första hjälpen och omhändertagande av akuta tillstånd enligt LABCD-konceptet.
– Medvetandekontroll.
– Hantering och omhändertagande av blödande.
– Hantering av andningsbesvär.
– Hjärt- och lungräddning.

Målsättning:
Målet med utbildningen att lära sig grun- derna i hur man gör en första livräddande insats i händelse av ett hjärtstopp samt hur man ger första hjälpen.

Målgrupp:
Utbildningen är lämplig för alla, inga förkunskaper krävs.

Plats:
Räddningstjänsten Hultsfred, Andersbovägen 13. Alternativt i egna lokaler.
Tidsåtgång
4 timmar.