Första insats med hjärt- och lungräddning

Road accident with injured cyclist and woman driverRoad accident

Vad gör du när varje minut är livsavgörande? Plötsligt inträffar en olycka i din närhet. En person blir allvarligt skadad och medan övriga larmar om det inträffade gör du den första, livräddande insatsen. En människas liv hänger på huruvida du är tillräckligt förberedd.

Första insats med hjärt- och lungräddning (HLR)

Du lär dig att bedöma situationen, larma 112, lägga någon i stabilt sidoläge, hjärt- lungräddning, skapa öppen luftväg, stoppa blödningar och lägga förband på öppna sår, förebygga olyckor. Hur man tar hand om akuta sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och allergier, samt ge någon ett första psykosocialt stöd. Kompetensbevis för HLR samt intyg för första hjälpen ingår.

Utbildningens innehåll:

  • Teori och praktik
  • Särskilda risker i min miljö
  • Första hjälpen
  • Omhändertagande av akuta tillstånd enligt SX-ABCD
  • Medvetandekontroll
  • Hantering och omhändertagande av blödande
  • Hantering av andningsbesvär
  • Hjärt- och lungräddning HLR

 

Målsättning:
Målet med utbildningen är att lära sig grunderna i hur man gör en första livräddande insats i händelse av ett hjärtstopp samt hur man ger första hjälpen.

Målgrupp:
Utbildningen är lämplig för alla, inga förkunskaper krävs.

Plats:
Räddningstjänsten Hultsfred, Andersbovägen 13. Alternativt i egna lokaler.
Tidsåtgång: 4 timmar