Första fallet av konstaterad smitta av covid-19

Det första fallet av konstaterad smitta av covid-19 har bekräftats inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun. Fallet upptäcktes genom provtagning.

– Vi är tacksamma för att vi kunnat undvika att få konstaterade fall så länge som vi har gjort, säger Ann-Gret Sillén, socialchef. Det har gett oss möjlighet att stå väl förberedda med handlingsplaner för medarbetarna och rutiner för hur skyddsutrustningen ska användas. Det känns tryggt att arbeta vidare utifrån det.

Hultsfreds kommun följer Region Kalmar läns rekommendationer för basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Dessutom har merparten av medarbetarna inom vård och omsorg nyligen genomgått en utbildning i hur skyddsutrustningen ska användas.

Berörda medarbetare och anhöriga har informerats. Med hänsyn till personlig integritet kommer inga vidare detaljer att ges kring den smittade.