Försäljning av folköl

Folköl definieras i alkohollagen om en jäst odestillerad dryck som är framställd av torkad eller rostad malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol.

Den som bedriver detaljhandel eller servering av öl är skyldig att anmäla det till kommunen där försäljningen bedrivs. Utan anmälan är det förbjudet att sälja folköl.
Detaljhandel eller servering av folköl tillåts under förutsättning att det bedrivs i stadigvarande lokaler eller transportmedel som är avsedd för verksamhet med livsmedel.

Vid försäljning av folköl ska det även bedrivas försäljning av matvaror. Dit räknas inte livsmedel inom det så kallade kiosksortimentet såsom kex, glass, konfektyr och liknande.

Åldersgräns

Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer folköl är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamheter om köparens ålder ska legitimation begäras.

Folköl får inte lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Folköl får heller inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till personer under 18 år, så kallad langning. En rekommendation från Folkhälsomyndigheten är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Kan kunden inte uppvisa legitimation ska försäljning inte ske.

Egenkontroll

För egenkontrollen ska du ta fram och tillämpa ett egenkontrollprogram. Programmet ska i ett dokument bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att undvika överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Syftet med egenkontrollen är att det ska vara en trygghet för din kassapersonal samt ett instrument för dig som handlare att säkerställa att försäljningsreglerna kommer att följas samt att förhindra att det uppstår olägenheter i samband med ölförsäljningen. Det bör också finnas beredskap för att vidta åtgärder i det fall problem uppstår. Det är också viktigt att du får information från oss på kommunen om försäljningsreglerna och om skyldigheten att ha en särskild kontroll över ölförsäljningen så snart din anmälan gjorts om att verksamheten satts igång.

Tillsynsansvar

Folkhälsomyndigheten och respektive länsstyrelse har tillsynsansvar på central och regional nivå. Kommunen har tillsammans med polismyndigheten det lokala tillsynsansvaret över försäljning och servering. Kommunens uppgift är också att ge information och rådgivning. Kommunen har också sanktionsmöjligheter