Företagsstöd från Region Kalmar län

foretagsstod

Region Kalmar län ger stöd till regionala utvecklingsprojekt och till enskilda mindre och medelstora företag som bedriver verksamhet i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet. I  hållbar utveckling ingår bland annat arbete med jämställdhet i alla delar av företaget men även miljö och integration. Forskning, såväl nationell som internationell, visar att fokus på dessa områden skapar en större tillväxt i företagen och därmed för samhället än om man inte arbetar aktivt med dessa frågor.

Företagsstödet syftar till att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag på lika villkor och ges i form av konsultcheckar, innovationsfinansiering, samverkansprojekt, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag.

Mindre och medelstora företag har möjlighet att söka något av företagsstöden för tillväxt.