Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att fördela arbetsmiljöuppgifter till barn- och utbildningschefen från 2016-08-01. Vilka uppgifter som ingår ser du i den relaterade informationen nedan.

Barn- och utbildningschefen kan fördela vidare arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda personer i chefs- eller arbetsledande ställning.